Dowiedz się więcej
na stronie
mutyzmwybiorczy.pl

BLOG
mutyzm warszawa, terapia mutyzmu wybiorczego, mutyzm wybiórczy warszawa

Szkolenie dla specjalistów w Warszawie

2013-10-19

Tytuł szkolenia: "Mutyzm wybiórczy - pomoc psychologiczna dziecku i jego rodzinie".

Termin: 19-20 października 2013 (sobota - 10.00-18.00, niedziela - 9.00-16.00).

Koszt: 390 zł.

Prowadzące: Barbara Ołdakowska-Żyłka, Beata Wolfram-Krukowska.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów, psychologów, pedagogów, terapeutów integracji sensorycznej, pracowników ośrodków pomocy społecznej.

Nasze szkolenie dotyczące problematyki mutyzmu selektywnego ma formę warsztatów, prowadzone jest metodami aktywnymi. Zapewniamy materiały i certyfikaty.

Program:
1.Mutyzm wybiórczy - podstawy teoretyczne
2.Diagnoza mutyzmu wybiórczego
3.Mutyzm wybiórczy w rozumieniu różnych szkół psychologicznych
4.Obraz psychologiczny dziecka dotkniętego mutyzmem wybiórczym
5.Obraz psychologiczny rodziny
6.Warsztat pracy specjalisty pracującego z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym
7.Studia przypadków (strategie pomocy)

Zapisy i zgłoszenia przyjmujemy do 10 października na adres szkolenia@mutyzmwybiorczy.pl.

Wpłaty na konto do 10 października.

Rajska Jabłoń Barbara Ołdakowska-Żyłka
00-203 Warszawa ul. Bonifraterska 15 m 12
44 1240 1037 1111 0010 3839 9441 w Banku PEKAO S.A. I O/Warszawa

Dla kogo?

  • dla psychologów i pedagogów
  • dla terapeutów Integracji Sensorycznej
zapisz się na szkolenia

Szkolenie prowadzi

Barbara Ołdakowska-Żyłka, Beata Wolfram-Krukowska

Szkolenie ukończone